Termékek Menü

Tájékoztatás békéltető testülethez fordulás jogáról a panaszjog körében (2024.01.01. napjától)

Tájékoztatás békéltető testülethez fordulás jogáról a panaszjog körében

(2024.01.01. napjától hatályos)

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület a vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák (a továbbiakban: kamara) által működtetett szakmailag független testület.

A békéltető testületek szakmai irányítását a fogyasztóvédelemért felelős miniszter látja el.

 

A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani.

 

A békéltető testület a meghallgatást személyes jelenlét nélküli, hang- és képi átvitelt egyidejűleg biztosító elektronikai eszköz útján online formában tartja meg (a továbbiakban: online meghallgatás), azonban ha a fogyasztó kéri, a békéltető testület személyes meghallgatást tart. Az online meghallgatáson a vállalkozás egyezség létrehozására feljogosított képviselője köteles online részt venni. Ha a fogyasztó személyes meghallgatást kér, a vállalkozás egyezség létrehozására feljogosított képviselője köteles legalább online részt venni a meghallgatáson.

 

Amennyiben a békéltető testület előtt egyezség nem jön létre a fogyasztó és a vállalkozás közt, úgy a tanács az ügy érdemében

a) kötelezést tartalmazó határozatot hoz, ha

aa) a kérelem megalapozott, és a vállalkozás - a békéltető testületnél vagy a kamaránál nyilvántartott, illetve kereskedelmi kommunikációjában közölt - általános alávetési nyilatkozatában, az eljárás kezdetekor vagy legkésőbb a döntés meghozataláig nyilatkozatában a békéltető testület döntését magára nézve kötelezőként elismerte, vagy

ab) a vállalkozás alávetési nyilatkozatot nem tett, de a kérelem megalapozott és a fogyasztó érvényesíteni kívánt igénye - sem a kérelemben, sem a kötelezést tartalmazó határozat meghozatalakor - nem haladja meg a kétszázezer forintot, vagy

b) ajánlást tesz, ha a kérelem megalapozott, azonban a vállalkozás az eljárás kezdetekor úgy nyilatkozott, hogy a tanács döntését kötelezésként nem ismeri el, illetve ha a tanács döntésének elismeréséről egyáltalán nem nyilatkozott.

 

A tanács határozata, illetve ajánlása nem érinti a fogyasztónak azt a jogát, hogy igényét bírósági eljárás keretében érvényesítse.

Az eljárás költségét kötelezést tartalmazó határozat esetén az a vállalkozás viseli, amelynek terhére a tanács az ügyet eldöntötte. A fogyasztó kérelmének elutasítása esetén a felek viselik a saját költségüket.

Az eljárás költségének tekintendő mindaz a költség, ami a felek oldalán a békéltető testület eljárása igénybevételével összefüggésben - a célszerű és jóhiszemű eljárás követelményére figyelemmel - igazoltan felmerült (előzetes tudakozódás, egyeztetés és levelezés költsége, a felek személyes megjelenésével összefüggő útiköltség és keresetkiesés stb.). A jogi képviselettel összefüggésben felmerülő költség nem tekinthető az eljárás költségének.

 

Szolgáltató nem tartozik egyetlen magatartási kódex hatálya alá sem, így nem áll a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex hatálya alatt sem.

Szolgáltató tájékoztatja a fogyasztókat, hogy általános alávetési nyilatkozatot a békéltető testületi eljárás vonatkozásában nem tett, így nem vállalta, hogy a békéltető testületi eljárásnak és egyezség hiányában az ilyen eljárásban hozott határozatnak aláveti magát.

 

Figyelemmel arra, hogy a Szolgáltató nem tett alávetési nyilatkozatot, a Szolgáltató tájékoztatja a fogyasztókat, hogy ebben az esetben a Szolgáltatót az esetleges fogyasztói panasszal összefüggésben az alábbi kötelezettségek terhelik:

A békéltető testületi értesítés átvételét követő 8 napon belül nyilatkozni kell eladónak (válaszirat) a fogyasztói igény jogosságáról, az ügy körülményeiről, illetve a tanács döntésének elfogadásáról (alávetés), és meg kell jelölnie az állításait alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait azok csatolásával. A Szolgáltató köteles egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét köteles biztosítani a meghallgatáson.

Illetékesség: A békéltető testület az illetékességi területén található megyei jogú városokban a fogyasztó erre irányuló kérelme esetén szükség szerint heti egy alkalommal személyes meghallgatást biztosít a fogyasztók részére.

a)      Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által rendeletben kijelölt kamara által működtetett békéltető testület illetékes.

b)     Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes.

c)      A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg.

d)     Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az b) és c) pont szerint illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

e)      Ha több fogyasztó közösen terjeszt elő kérelmet, bármelyik kérelmezőre illetékes testület valamennyi kérelmezőre nézve illetékes.

A békéltető testületek illetékességi területe, elérhetőségei

 

A

B

C

1

Békéltető testület neve

Békéltető testület székhelye, elérhetőségei

Illetékességi terület

2

Budapesti Békéltető Testület

Budapest

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefon: 06-1-488-2131

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Honlap cím : bekeltet.bkik.hu

Hivatali kapu KRID azonosító:469532362, rövid név:BBT

Elektronikus ügyintézés: e-papír  Ügytípus: Békéltető testületi eljárás kezdeményezése, eljárással kapcsolatos nyilatkozattétel (BBT) és a KRID adatokat is beillesztettem.

Budapest

3

Baranya Vármegyei Békéltető Testület

Pécs

7625 Pécs, Majorossy I. u. 36., telefon: +36-72/507-154, 20/283-3422, Hivatali kapu KRID: 667360112, rövid neve:PBKIKBT, e-mail: info@baranyabekeltetes.hu, web: ww.baranyabekeltetes.hu

Elektronikus ügyintézés: e-papír  Ügytípus: Békéltető testületi eljárás kezdeményezése, eljárással kapcsolatos nyilatkozattétel

Baranya vármegye,
Somogy vármegye,
Tolna vármegye

4

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei
Békéltető Testület

Miskolc

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefon: 46/501-090 (új ügyek); 46/501-871 (folyamatban lévő ügyek)

E-mail: bekeltetes@bokik.hu; web: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

Hivatali kapu azonosító: 466467335, rövid név:BOKIKBT

Elektronikus ügyintézés: e-papír  Ügytípus: Békéltető testületi eljárás kezdeményezése, eljárással kapcsolatos nyilatkozattétel

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye,
Heves vármegye,
Nógrád vármegye

5

Csongrád-Csanád Vármegyei
Békéltető Testület

Szeged

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefon: +36-62/554-250/118

Ügyfélfogadás: Hétfő és Szerda: 9.00-11.00 között

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu; web: https://www.bekeltetes-csongrad.hu/

Hivatali kapu KRID azonosító:162127371, rövid név:CSMKIKBT

Elektronikus ügyintézés: e-papír  Ügytípus: Békéltető testületi eljárás kezdeményezése, eljárással kapcsolatos nyilatkozattétel

Békés vármegye,
Bács-Kiskun vármegye,
Csongrád-Csanád vármegye

6

Fejér Vármegyei Békéltető Testület

Székesfehérvár

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Lencsés Hajnalka békéltető testületi ügyintéző, ügyfélkapcsolati koordinátor

Telefon: 06-22/510-310

E-mail: bekeltetes@fmkik.hu

Honlap: https://www.bekeltetesfejer.hu/

Hivatali kapu KRID azonosító:352258915, rövid név:FMBT

Elektronikus ügyintézés: e-papír  Ügytípus: Békéltető testületi eljárás kezdeményezése, eljárással kapcsolatos nyilatkozattétel (FMBT) és a KRID adatokat is beillesztettem.

Fejér vármegye,
Komárom-Esztergom vármegye,
Veszprém vármegye

7

Győr-Moson-Sopron Vármegyei
Békéltető Testület

Győr

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefon: 06-96-520-217

email: bekelteto.testulet@gymsmkik.hu

https://bekeltetesgyor.hu/

Hivatali kapu KRID azonosító:363053930, rövid név:GYMSMKIKBT

Elektronikus ügyintézés: e-papír  Ügytípus: Békéltető testületi eljárás kezdeményezése, eljárással kapcsolatos nyilatkozattétel

Győr-Moson-Sopron vármegye,
Vas vármegye,
Zala vármegye

8

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület

Debrecen

Székhely: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745

Fax: 06-52-500-720

E-mail: bekelteto@hbkik.hu

https://www.hbmbekeltetes.hu

Hivatali kapu KRID azonosító:457289758, rövid név:HBKIKBT

Elektronikus ügyintézés: e-papír  Ügytípus: Békéltető testületi eljárás kezdeményezése, eljárással kapcsolatos nyilatkozattétel (HBKIKBT) és a KRID adatokat is beillesztettem.

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye, Hajdú-Bihar vármegye,
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

9

Pest Vármegyei Békéltető Testület

Budapest

1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.

Levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Telefon: 06-1-792-7881

web: http://www.panaszrendezes.hu/homepage/index.php

vagy www.pestmegyeibekelteto.hu

Panasz elektronikus beadása: online kérelem küldés honlapunkon

PMKIK hivatali kapun keresztül rövid név:PMKIKBEKEL,   KRID azonosító:560351920

Elektronikus ügyintézés: e-papír  Ügytípus: Békéltető testületi eljárás kezdeményezése, eljárással kapcsolatos nyilatkozattétel (PMKIKBEKEL) és a KRID adatokat is beillesztettem.

Pest vármegye